Architectuur

Het Portaal

Het portaal doet enigszins denken aan het zuidelijk portaal van de westgevel van de kathedraal van Reims. Dit is het enige bewaarde portaal-beeldhouwwerk uit deze…

Het schip

Het centrale schip heeft een basikaal grondplan met 3 beuken en een kort dwarsschip. Het is oost-west georiënteerd volgens Rijnlands model. De middenbeuk bestaat uit…

Het westkoor

In het westkoor, achteraan in de kerk, bevindt zich het orgelkoor. Het orgel wacht nog op restauratie volgens de regels van de kunst, maar gelukkig…