Mont-dt-Sassey
Église XIIe s. - Meuse
Mont-dt-Sassey
Église XIIe s. - Meuse
Mont-devant-Sassey
Église ND - XIIe siècle - Meuse
Mont-devant-Sassey
Église Notre-Dame - XIIe siècle - Meuse
Mont-devant-Sassey
Église Notre-Dame - XIIe siècle - Meuse
Mont-devant-Sassey
Église Notre-Dame - XIIe siècle - Meuse

Welkom

Een romaanse parel
in een groene oase…

Gebouwd in de 11de en de 12de eeuw op een helling in de grensstreek van de Argonne, is de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Mont-devant-Sassey één van de mooiste religieuze gebouwen van de Lorraine. Ondanks de opeenvolgende bouwfasen, oorlogen en plunderingen heeft de kerk tot op vandaag een grote homogeniteit en sobere elegantie behouden.

Het gebouw bevat prachtige Romaanse en Gotische architectuurelementen en beeldbouwwerk: het koor en de opengewerkte crypte uit de 12de eeuw zijn opmerkelijk, het schip uit het einde van de 12de eeuw is volledig gerestaureerd, het 13de-eeuwse portaal met beeldhouwwerk is het oudst nog bewaarde in de Lorraine.

Kalender … … Gedetailleerde lijst.